Pinned Nya Spelregler Juli 2014 - Svensk version

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Nya Spelregler Juli 2014 - Svensk version

   First of all I want to thank PooPooHead, Lunituni and ExoN for their help translating the rules into Swedish.

   For the english version press here: English Version
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Använd länkarna för att snabbt hitta vad du letar efter:


   I can haz Super Cheap

   Team Manager Ogame.se

   The post was edited 6 times, last by PooPooHead ().

  • Nya spelregler - gäller från 2014/01/07

   Denna tråd innehåller alla Spelregler, Förtydliganden och Tillägg som gäller för OGame.se med start från och med 1 Juli 2014,

   Punkterna gäller för alla universum som anges på OGame.se.

   Reglerna skall tillåta alla spelare att njuta av ett rättvist spel inom sina universum. Observera att klagomål och frågor kring särskilda konton kommer endast att lämnas ut till sina ägare på grund av integritetsskäl.

   I can haz Super Cheap

   Team Manager Ogame.se

   The post was edited 2 times, last by PooPooHead ().

  • 1. Konton

   Ägaren till ingame kontot är alltid ägaren av email-adressen som är bundet till kontot.

   Ett konto får bara spelas av en spelare; kontosittning är det enda undantaget.

   Kontobyten inom ett universum (server) måste godkännas först av speloperatör och får bara göras en gång på 15 dagar.
   Den nya ägaren till kontot måste i enlighet med Allmänna villkor byta email-adress inom 12 timmar efter att kontobyte har skett.

   Du kan kontakta supporten på support.se.ogame.gameforge.com/

   Klargörande

   Den första ägaren till kontot är skyldig att informera spelteamet att ett kontobyte har skett, dvs. tickets från nya ägaren som antyder att ett kontobyte har skett kommer inte godkännas.

   De klagomål som kan godkännas är de som kommer från ägaren till email-adressen som är bundet till kontot. Inga klagomål kommer godkännas i de fall där spelarna inte byter deras email-adresser efter ett kontobyte, vare sig det är två spelare emellan eller vid bortgivning av kontot inuti ett universum.

   I can haz Super Cheap

   Team Manager Ogame.se
  • 2. Multi Konton

   Varje spelare får bara spela på ett konto per universum. Om två eller fler konton spelas ibland, vanligtvis eller regelbundet från samma nätverk (skola, arbete, internetkaféer, träningsanläggning etc.) är det högt rekommenderat att kontakta SpelOperatör. Du kan kontakta supporten på support.se.ogame.gameforge.com/

   NOTERA - Attacker mellan konton som ibland, ofta eller alltid delar IP-adress är inte tillåtna (exkluderar månskott).

   I can haz Super Cheap

   Team Manager Ogame.se
  • 3. Kontopassning

   Genom att anmäla kontopassning så kan en spelare låta sitt konto bli bevakad av en annan spelare inom ett universum. En Speloperatör måste informeras via support.se.ogame.gameforge.com/ innan en kontopassning äger rum.

   Ett konto får kontopassas i maximalt 24 timmar. Efter att ägaren till kontot har loggat in så kommer kontopassningen anses avslutad. När ett kontopassning sker får inga anfall mot andra spelare äga rum.

   Under kontopassningen är alla anfall på andra spelare förbjudna.

   Ett kontopassning får bara ske om kontot inte har blivit passat de senaste 7 dagarna och om kontots ägare loggade in efter den senaste kontopassningen.

   Klargörande

   • Inget konto får kontopassas de tre första veckorna av ett universum.

   • Kontopassaren får:

    - Sätta kontot i semesterläge

    - Fleetsave'a

   • Kontopassaren får inte:

    - skicka ACS-anfall / ADS-försvar, månförstörelse-uppdrag eller IPM-anfall

    - Lämna semesterläge

    - Ändra på någon personlig information (t.ex. email, lösenord, spelarnamn)

   I can haz Super Cheap

   Team Manager Ogame.se

   The post was edited 1 time, last by PooPooHead ().

  • 4. Bashing

   Det är inte tillåtet att anfalla en annan aktiv spelares planet/måne mer än 6 gånger under 24 timmars period.
   Denna regel gäller även vid Månförstörelse-uppdrag. IPM anfall och spionageuppdrag räknas inte till bashingregeln.

   I specialdesignade universum annonserade på board.se.ogame.gameforge.com/ kan bashingregeln modifieras eller helt avskaffas.

   Bashing är endast tillåtet då din allians har ett officiellt krig med målet du anfaller. Kriget måste annonseras på forumet och måste följa forumets angivna regler och föreskrifter.

   Klargörande

   Anfallande flottor som förstörs totalt under ett anfall räknas inte som bashing.

   Alla Månförstörelse-uppdrag räknas som bashing; oavsett utfall (det räknas alltså även om anfallarens flotta förstörs under uppdraget).

   Bashingregler för specifika universum:

   - Universum Capella & Gemini: 12 gånger under en 24 timmars period.   Uppdaterad 2015-10-14 för att inkludera Gemini - PooPooHead

   I can haz Super Cheap

   Team Manager Ogame.se

   The post was edited 2 times, last by PooPooHead ().

  • 5. Pushing

   Det är inte tillåtet för något konto att erhålla orättvis profit från ett lägre rankad konto vad det gäller resurser.

   Några exempel på pushing kan vara (men är inte begränsat till): resurser som skickas från ett lägre rankat konto till ett högre utan att få motsvarande värde i gengäld, en flotta som skickas på en självmordsattack för att ge en högre rankad spelare profit från vrakfältet, resurser skickade till en inaktiv spelare som senare kan anfallas av en högre rankad spelare.

   Handel, återvinningshjälp och profituppdelning efter en ACS måste avslutas inom 72h.

   För alla undantag (headhunts, ACS-splits, återvinningshjälp, ...) måste en speloperatör underrättas via ticketsystemet: support.se.ogame.gameforge.com/

   Klargöranden:

   Efter att en pushingban har avtjänats måste de otillbörligt erhållna resurserna skickas tillbaka; antingen till spelaren de kom ifrån, eller till en speloperatör.


   • Handel som innebär en orättvis profit för den högre rankade spelaren genom att hamna utanför följande spann av ratios anses vara pushing. Dessa handelsratios gäller för alla universum på ogame.se:

    3:2:1
    , varje enhet av deuterium är värd 2 enheter kristall eller 3 enheter metall.
    2:1:1, varje enhet av deuterium är värd 1 enhet av kristall eller 2 enheter metall.

   • Återvinningshjälp och ACS-uppdelning: Det är rekommenderat att underrätta en speloperatör om en lägre rankad spelare skickar resurser till en högre rankad pga. detta. Profit från en ACS får delas upp som spelarna vill så länge alla involverade spelare bidrog väsentligt till profiten.

   • Headhunts: måste godkännas av en speloperatör innan de händer och kan endast betalas efter att villkoret för headhunten har uppfyllts.

   • Månskott: För att motverka att högre rankade spelare får ett orättvist övertag via månskott är inga gratis månskott tillåtna då det är en lägre rankad spelare som får sina skepp förstörda. Lägre rankade spelare måste alltid få tillbaka 100 % av kostnaden för de döda skeppen. Om den lägre rankade spelaren får sina skepp förstörda vid sin egen planet räknas månskottet i sig som giltig kompensation.

   • OBS: Om en lägre rankad spelare skickar resurser till dig utan att du känner till det så får du ändå inte behålla dem. Resurserna måste skickas antingen tillbaka till spelaren, eller till en speloperatör, inom 72h från och med att du fått resurserna, annars räknas det som pushing.

   I can haz Super Cheap

   Team Manager Ogame.se

   The post was edited 4 times, last by PooPooHead ().

  • 6. Användning av buggar och skript

   Användning av buggar eller Skript för någons vinning är strikt förbjudet. Användning av ett program som fungerar som ett gränssnitt mellan spelaren och spelet är förbjudet. Alla andra former av automatiskt informationssamlande för en grupp av spelare med avsikter att skapa sig en fördel jämfört andra spelare, är också strängt förbjudna.

   Undantag finns angivna på relaterat forum.

   Klargörande

   • Om en spelare avsiktligt skapar lagg hos servern eller hos en spelare kommer det ses som utnyttjande av en bugg.
    Användning av en metod som hindrar en spelare att sända, återkalla eller sakta ner hans flotta är också förbjudet.

   • Att sätta sig i semesterläge medan kontot har aktiva flottrörelser ses som utnyttjande av en bugg.

   • Användning av botar, macros och automatiserade skript räknas som skripting om inte godkänt av Gameforge.

   I can haz Super Cheap

   Team Manager Ogame.se
  • 8. Förolämpningar och spam

   Alla former av förolämpningar och spam är förbjudna.

   Klargöranden

   Allt som genom ett oacceptabelt språk kan skada en individs integritet är strikt förbjudet.
   Standarden i spelmiljön sätts av spelteamet för att bemöta användarnas moraliska åsikter.Innehåll kan bli censurerat, bestraffat på temporär eller permanent basis: inga klagomål angående detta kommer att behandlas, och det sista ordet ligger som vanligt hos spelteamet.

   Alla metoder tänkta att fylla en annan spelares gränssnitt är förbjudna. Detta inkluderar men är inte begränsat till:
   • Spammande av personliga meddelanden
   • Spammande av spionageuppdrag
   • Översiktsspam
   • Att göra reklam för andra spel eller innehåll

   I can haz Super Cheap

   Team Manager Ogame.se
  • 9. Språk

   Spelutgivaren förbehåller sig rätten att utesluta spelare som inte kan tala respektive lands modersmål (t.ex. i spelet, på forumet och i de officiella chattrummen på IRC). OBS. En domän kan sätta egna regler för vilka språk som ses acceptabla och dessa ändringar kommer därför annonseras på spelets officiella forum.

   Klargörande

   De officiella språken som används på Ogame.se är svenska och engelska.
   De enda tecknen som är tillåtna på spelarnas konton, planeter, månar, allians-tags och alliansnamn är

   - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

   - a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö

   - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

   -Mellanslag, understreck, bindestreck (inte början och slutet av ordet, inte mer än en i taget, och inte mer än 3 stycken totalt)

   I can haz Super Cheap

   Team Manager Ogame.se
  • 10. Regelbrott

   Alla former av regelbrott kommer straffas med varningar upp till en permanent ban på kontot.
   De ansvariga speloperatörerna bestämmer typ och längd av straffen och är även kontaktpersoner vid bans.

   Klargöranden

   Utnyttjande av regelbrott i alla dess former för att personligen tjäna på en teammedlems beslut är förbjudet.
   Detta inkluderar men är ej begränsat till:
   • Meddelanden skickade med syftet att få en ban med semesterläge.
   • Utge sig som eller påstå sig vara medlem i Teamet med eller utan intentioner av personlig vinst.

   I can haz Super Cheap

   Team Manager Ogame.se
  • 13. Hur man kontaktar en speloperatör

   Om du har en spelrelaterad fråga eller ett klagomål, skicka in en ticket till supporten som hittas här: support.se.ogame.gameforge.com/
   Håll dig gärna till ämnet för snabbare hantering, och använd ticketsystemet. Det underlättar för alla, och det är även det enda ställe där vi garanterar snabba svar (inom 48h).

   För klagomål gällande avstängningar, se till att kontakta den ansvariga speloperatören. Det är den personen som har bäst koll på situationen.

   Håll dig till strukturen. Operatör/Moderator --> SGO/SMod --> Admin

   Tickets

   MÅSTE öppnas av email-adressen som är permanent kopplat till kontot; alla som inte är det kommer skickas tillbaka till användaren.
   Det är bara ägarna av emails permanentkopplade till spelkontot som får diskutera deras kontoavstängningar och andra kontorelaterade frågor.
   Du kan också hitta de flesta teammedlemmar i det officiella chattrummet på IRC.
   Länk till IRC:ogamenet.net/javaChat.php?game=ogame&cc=se
   Kanal: #ogame.se

   Vårt team kan inte hjälpa dig med betalningsfrågor. För dessa har GameForge ett eget supportteam som du hittar här: https://billing.gameforge.com

   I can haz Super Cheap

   Team Manager Ogame.se

   The post was edited 1 time, last by PooPooHead ().

  • Tillåtna skript, tillägg, verktyg och skins

   Här nedan finns en länk till en tråd som innehåller de skript, tillägg, verktyg och skins som är godkända av Gameforge.
   Allting som står med i den här tråden är tillåtet att använda i spelet. Ingenting som inte står med är tillåtet.

   Om du har några frågor, kontakta någon i Teamet.

   Tolerated Addons, Tools, Scripts & Skins
   Leaving everything that's GameForge related.
   Thanks for my time here!

   The post was edited 1 time, last by PooPooHead ().